CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2018

Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua
Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà
Vài lời cung chúc tân niên mới
Vạn sự an khang vạn sự lành

❀ CHÚC MỪNG NĂM MỚI ❀ MẬU TUẤT  ❀ 2018

✭ AN KHANG ✭ THỊNH VƯỢNG