Thánh Ca Xuân Album Lời Nguyện Đầu Năm Như Mai

Thánh Ca Xuân Album Lời Nguyện Đầu Năm Như Mai

Thể loại: Thánh Ca Xuân
Lượt nghe: 3.499 lượt

ĐÁNH GIÁ BÀI HÁT

3 / 2 Phiếu

DANH SÁCH BÀI HÁT TRONG ALBUM

 • 01. Xuân Đã Đến Rồi
 • 02. Lời Kinh Đầu Xuân
 • 03. Kinh Nguyện Đầu Năm
 • 04. Mừng Chào Mùa Xuân
 • 05. Mừng Xuân Mới
 • 06. Lời Nguyện Đầu Xuân
 • 07. Dâng Chúa Mùa Xuân
 • 08. Tân Xuân Nguyện
 • 09. Mùa Xuân Trong Chúa
 • 10. Xuân Nguyện
 • 11. Xuân Ra Đời