Tuyển Tập Những Bài Hát Chèo Mừng Xuân Quý Mão Hay Nhất

Tuyển Tập Những Bài Hát Chèo Mừng Xuân Quý Mão Hay Nhất

Thể loại: Dân Ca Xuân
Lượt nghe: 14.630 lượt

ĐÁNH GIÁ BÀI HÁT

2.1 / 7 Phiếu

DANH SÁCH BÀI HÁT TRONG ALBUM

  • 01. Đất Nước Xuân Về
  • 02. Đẹp Sắc Xuân Này
  • 03. Lời Ru Mùa Xuân
  • 04. Mùa Xuân Nhớ Bác
  • 05. Mùa Xuân Về Trên Quê Ta
  • 06. Mừng Xuân Ơn Đảng
  • 07. Đất Nước Cung Đàn
  • 08. Hội Xuân Trên Quê Hương
  • 09. Khúc Hát Mừng Xuân
  • 10. Mùa Xuân Ước Hẹn